תאונת עבודה –  3 זכויות שמגיעות לך

אדם אשר נפצע או במסגרת עבודתו, עשוי למצוא עצמו ללא יכולת להתפרנס בצורה נאותה.

לעיתים לתאונת העבודה תהיינה השלכות קצרות טווח ובמקרים מסוימים עשויה תאונת העבודה להיות בעלת השפעה לטווח ארוך או לצמיתות.

בשל כך, ראוי להכיר מספר הוראות חוק אשר מיועדות עבור מי שעבר תאונת עבודה ונועדו לסייע לו מול הקשיים עמם הוא נאלץ להתמודד.

 

תאונת עבודה – ההגדרה בחוק

המונח תאונת עבודה מתייחס לכל פגיעה גופנית שמקורה בעבודה. פרשנות המונח היא רחבה והיא מתייחסת גם למקרה של פגיעה כתוצאה מפעולה שמבצע העובד במקום עבדותו, גם לפגיעה שקרתה במקום העבודה, אף עם אינה במסגרת פעולה הדרושה לביצוע העבודה וגם למקרה של פגיעה אשר התרחשה בדרכו של העובד למקום העבודה או ממקום העבודה לביתו.

 

1 – זכאות לקצבה

במקרה של תאונת עבודה, באפשרות העובד לתבוע קבלת קצבת נכות מהביטוח הלאומי. במסגרת הדיון בבקשה, תיערך לעובד וועדה רפואית שבה תיקבע דרגת נכותו. זכאותו לקצבת נכות ומשך קבלתה יהיו על פי דרגת הנכות שתיקבע לו וזאת על פי הדירוג להלן:

  1. נכות זמנית שדרגתה בין 9% ל- 100% תזכה את העובד בקצבה חודשית שמשכה כמשך תקופת הנכות שהוגדרה על ידי הוועדה.
  2. נכות קבועה שדרגתה בין 9% ל- 19% תזכה את העובד במענק חד פעמי.
  3. נכות קבועה שדרגתה בין 10% ל- 100% תזכה את העובד בקצבה חודשית.

 

2 – זכאות לדמי פגיעה

במקרה של תאונת עבודה, זכאי העובד הנפגע לקבל מהביטוח הלאומי דמי פגיעה. מדובר בקצבה זמנית המוגבלת לתקופה של עד 13 שבועות בלבד. גובה הקצבה מוגבל לסכום של כ- 1,114 ₪ עבור כל יום. גובה הקצבה עבור כל יום מתוך תקופת הזכאות לדמי פגיעה, הוא 75% מהשכר היומי הממוצע שקיבל העובד בשלושת החודשים שקדמו לחודש בו הופסקה עבודתו עקב תאונת העבודה.

 

3 – זכאות לפטור ממס הכנסה

עובד אשר חווה תאונת עבודה, יכול להיות זכאי לפטור ממס הכנסה. על מנת לקבל את הפטור, על העובד להגיש למס הכנסה בקשה לזימון וועדה רפואית לצורך פטור ממס הכנסה. את הזימון יש להגיש לפקיד השומה אולם הוועדה נערכת על ידי הביטוח הלאומי.

במידה שהוועדה תקבע דרגת נכות של 90% ומעלה, לתקופה של 365 יום ומעלה, יהיה זכאי העובד לפטור עד לגובה הכנסה שנתית של 614,400 ₪. במידה שתקופת הנכות שתיקבע תהיה בין 364 יום ל- 185 יהיה זכאי העובד לפטור רק עבור הכנסה שנתית עד לגובה של 73,560 ₪.

 

תאונת עבודה – לנצל את זכאותך בצורה מיטבית

תאונת עבודה היא אירוע שיש בו כדי להשפיע בצורה קריטית על מצבו הכלכלי של הנפגע. יחד עם זאת, כפי שניתן לראות, קיימים בחוק מספר מנגנונים המאפשרים למי שחווה תאונת עבודה לנצל את זכאותו למגוון קצבאות ופטורים, בהתאם למשך תקופת נכותו ודרגתה.

 

איש משפט

מה היה לנו עד עכשיו?